Konsulting operacyjny

Realizujemy usługi podnoszące efektywność zarządzania operacyjnego hotelem i ograniczające ryzyko, w tym:

Ryzyko utraty potencjalnych przychodów.

 • Audyty i doradztwo w zakresie efektywności rezerwacji we wszystkich kanałach dystrybucji
 • Weryfikacja poprawnej konfiguracji systemu hotelowego oraz doradztwo w zakresie wykorzystywania danych statystycznych systemu hotelowego
 • Audyt operacyjny efektywności działów marketingu i sprzedaży
 • Planowanie strategii marketingowej, budżetów marketingowych i rocznego planu działań
 • Szkolenie w zakresie Revenue Management
 • Szkolenie w zakresie organizacji pracy działów marketingu i sprzedaży
 • Przygotowywanie i wdrażanie pełnej polityki handlowej hotelu

Ryzyko nadmiernych kosztów operacyjnych:

 • Wdrażanie systemów controllingowych, rachunkowości zarządczej
 • Szkolenie w zakresie budżetowania operacyjnego
 • Audyt efektywności zarządzania operacyjnego i rekomendacje
 • Audyty kontroli wewnętrznej wskazujący obszary narażone na straty
 • Audyt kosztów eksploatacji technicznej i zużycia mediów, rekomendacje oszczędnościowe i usprawniające w tym nowe technologie pozwalające oszczędzać
 • Prewencyjny plan eksploatacji obiektu

Ryzyko utraty wizerunku:

 • Audyt wizerunkowy obiektu i rekomendacje
 • Audyt jakości obsługi Gości i rekomendacje
 • Szkolenia w zakresie standardów obsługi Gości dla wszystkich działów hotelowych
 • Szkolenia w zakresie organizacji pracy operacyjnej dla wszystkich działów hotelu
 • Opracowanie Księgi hotelowych standardów operacyjnych - dopasowanej do charakterystyki danego obiektu
 • Opracowywanie i wdrażanie standardów komunikacyjnych dla działów mających kontakt z Gośćmi i ofertowaniem

Szkolenia specjalistyczne dla wszystkich działów hotelu.

Sukces naszych Klientów jest miarą naszego sukcesu
Copyright ©