Inwestycje hotelowe

Analiza opłacalności


To punkt wyjścia aby dowiedzieć się:
 • Jaka podaż charakteryzuje miejsce inwestycji hotelowej?
 • Jaki produkt hotelowy ma największe szanse powodzenia rynkowego w danej lokalizacji?
 • Jak będą się kształtowały parametry ekonomiczne planowanej inwestycji?
 • Jaki kształt powinna przybrać strategia marketingowa hotelu?
 • W jaki sposób zamierzamy osiągnąć cele?
Standard i zakres opracowania pozwala podjąć strategiczną decyzję o rozpoczęciu procesu inwestycji.

Finansowanie


 • Projektujemy indywidualne modele finansowania inwestycji hotelowych.
 • Przygotowujemy ofertę inwestycyjną, biznes plan, harmonogramy i pozostałą dokumentację, reprezentujemy inwestorów procesie pozyskiwania finansowania.

Projektowanie


Nasze projekty architektoniczne i funkcjonalne łączą najnowsze światowe trendy projektowania hoteli, indywidualną specyfikę miejsca i oczekiwań inwestora, wysoką efektywność każdego m2.
Przykładowe realizacje

Zarządzanie projektem


Pełnimy rolę operatora zastępczego hotelu.
 • Organizujemy i realizujemy płynny przebieg działań związanych z operacyjnym uruchomieniem i komercjalizacją hotelu, zgodnie z przygotowywanym przez nas szczegółowym harmonogramem tzw. MASTER PLAN.

Zarządzanie obiektem


 • Zarządzamy hotelem w fazie uruchomienia i wstępnym okresie funkcjonowania.
 • Realizujemy usługi stałego zarządzania (operator hotelowy).
 • Pozyskujemy operatora lub dzierżawcę dla hotelu.

Sukces naszych Klientów jest miarą naszego sukcesu
Copyright ©